Komplexná diagnostika a liečba gynekologických ochorení a sexuálne prenosných ochorení (STD)

  • Zabezpečenie a sprostredkovanie predoperačnej, operačnej aj pooperačnej starostlivosti v spolupráci s nemocnicou a špecializovanými ambulanciami
  • Dispenzárna starostlivosť o onkologické pacientky
  • Konziliárne vyšetrenie

Služby