Gynekologické Centrum

Vitajte na stránkach našej gynekologickej ambulancie!

Prioritami našej ambulancie je starostlivosť o ženské zdravie počas všetkých jej životných období. Poskytujeme preventívnu starostlivosť, starostlivosť o reprodukčné zdravie, starostlivosť o ženu v období tehotenstva aj po pôrode a diagnostiku aj liečbu gynekologických ochorení.

Ako jediná ambulancia v meste vykonávame v našej ambulancii 3D/4D ultrazvuk s možnosťou uloženia fotografií a videa z prenatálneho obdobia života Vášho dieťatka.

Sme ochotní vypočuť si akékoľvek otázky, poradiť Vám a v prípade potreby si dohodnúť termín Vašej návštevy.

O nás

Gynekologické centrum, s.r.o. Humenné

MUDr. Tibor Focko

Lekár

Vzdelanie

Lekárska fakulta, Karlova univerzita v Hradci Králové
Špecializačná atestácia I. a II. stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo.
Kurz laparoskopie a endoskopie
Absolvent kurzu V.I.S.U.S. - Vienna International School of 3D UltraSonography (3D/4D ultrazvuk)

Pracovné skúsenosti

Lekár: Gynekologické centrum, s. r. o., Humenné
Lekár: Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie, Nemocnica Humenné, člen siete nemocníc Svet zdravia, a. s.
Lekár: Gynekologicko - pôrodnícka klinika II., FNsP A. Reimana, Prešov
Primár: Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie, Nemocnica A. Leňa Humenné, a. s.

Bc. Martina Diňová

Sestra

Vzdelanie

Fakulta zdravotníctva, Prešovská univerzita v Prešove
Odbor: Všeobecná sestra
Stredná zdravotnícka škola v Humennom
Odbor: Zdravotnícky asistent

Pracovné skúsenosti

Zdravotná sestra: Gynekologické centrum, s. r. o., Humenné

Mgr. Kličová Jana

Pôrodná asistentka

Vzdelanie

Univerzita Komenského v Bratislave
Odbor: Ošetrovateľstvo
Fakulta zdravotníctva, Prešovská univerzita v Prešove
Odbor: Pôrodná asistencia
Stredná zdravotnícka škola v Humennom
Odbor: Všeobecná sestra

Pracovné skúsenosti

Pôrodná asistentka: Gynekologické centrum, s. r. o., Humenné
Pôrodná asistentka: Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie, Nemocnica A. Leňa Humenné, a. s.

Služby

Ordinačné hodiny

je Štvrtok 23:00Neordinujeme

Pondelok

07:30 - 13:30

14:00 - 15:30

Utorok

07:30 - 14:00 MUDr. Brombergerová

14:00 - 17:00

Streda

07:30 - 13:30

14:00 - 15:30

Štvrtok

07:30 - 13:30

14:00 - 15:30

Piatok

07:30 - 13:30

Sobota

Neordinujeme

Nedeľa

Neordinujeme

Kontaktujte nás

Gynekologické centrum, s.r.o. | Chemlonská 1, 066 01 Humenné